Hlbinná homeopatia

Kniha Hlbinná homeopatia predstavuje metódu diagnostiky osobnosti pre homeopatickú prax. Klinickou motiváciou pre jej vznik bolo vytvorenie metódy, ktorá bude jednoduchá a prispôsobená podmienkam a požiadavkám homeopatickej praxe.

Koncepcia hlbinnej homeopatie vracia do homeopatickej praxe astrologické archetypy a prepája ich s moderným chápaním evolúcie psychiky a s rozvojom jej patológií. Na opis a pochopenie procesov vnútorného prežívania a porúch osobnosti využíva analógie astrologickej triplicity (planéta, dom, znamenie).

Téma knihy nadväzuje na systém minerálnej a rastlinnej ríše Jana Scholtena a systém rastlinnej ríše Michal Yakir a odkrýva ich spoločné pozadie. Jan Scholten objavil súvislosť medzi umiestnením prvkov v tabuľke prvkov a vývojovými etapami života človeka. Tieto témy neskôr aplikoval aj na taxonomický systém rastlín. Michal Yakir premietla na taxonomický systém rastlín vývoj ega a obdobia psychosociálneho vývoja človeka od podľa Erika H. Eriksona.

Nadstavba týchto dvoch systémov umožňuje pochopiť hlboké súvislosti medzi jednotlivými periódami, štádiami tabuľky prvkov, triedami a radmi rastlín, ale aj rozmanité konflikty s realitou, vďaka ktorým sa formuje jedinečná osobnosť každého človeka.

Úvodné kapitoly knihy sa zaoberajú filozofiou pôvodnej pralátky a jej poznaním. Proces jej diferenciácie predstavuje univerzálny zákon vývoja, ktorý prebieha v špirále. Preto nachádzame analógie základnej substancie v astrológii, v živej a neživej prírode, v hudbe či vo farbách. Celý vesmír nesie v sebe signatúry počiatočnej jednoty.

Do vývojovej špirály môžeme aplikovať aj systém horoskopu a hierarchiu ontogenetických potrieb prežitia. Získame tak obraz Mapy psýché, ktorej analógie nachádzajú ďalšie časti knihy v prírode a v homeopatii.

V praktickej časti je zaradená Hlbinná matéria medika aj kazuistiky z ordinácie autora, ktoré dokumentujú jednoduchosť metódy hlbinnej homeopatie a jej aplikovateľnosť v každodennej praxi.

Kniha je koncipovaná ako učebnica. K osvojeniu metodicky spracovaného učiva má prispieť aj pomôcka s názvom Kompas k Mape psýché a tiež facebooková skupina otvorená diskusii. Srdečne vás do skupiny pozývam a želám si, aby sa hlbinná homeopatia stala praktickou diagnostickou metódou všetkých, ktorých zámerom je prinavrátiť pacientovi zdravie.

Obsah   

Ukážka   

 

formát A4, farebná tlač, 269 strán

cena: 39,- € / 1040,- CZK

poštovné SR: na dobierku 3,50 €; pri platbe vopred na účet 2,50 €
poštovné ČR: pri platbe vopred na účet 9,- € / 240,- CZK

Knihu je možné objednať mailom: wagner@homeopaticka-liecba.sk

Aktuálne je náklad rozpredaný, pripravujeme dotlač.