HOMEO magazín

V rámci publikačnej činnosti pravidelne uverejňujem články s homeopatickou tématikou v časopise HOMEO magazín. Ide o homeopatický časopis vydávaný v slovenskom a českom jazyku. Články sú určené záujemcom o homeopatickú samoliečbu aj profesionálnym homeopatom. Obsahujú užitočné a vecné informácie o homeopatii a jej využívaní pri liečbe akútnych ale aj chronických ochorení. HOMEO magazín vychádza trikrát do roka.

V každom čísle nájdete domácu lekárničku, osvedčené liečebné tipy, praktické informácie pre profesionálnych homeopatov, skúsenosti ľudí s homeopatiou, tému čísla, ktorej je venovaná najväčšia časť z vydania, homeopatické poradne aj články zamerané na históriu a dôležité osobnosti zo sveta homeopatie.

www.homeomagazin.sk