Homeopatické minimum

Homeopatické minimum
základný kurz homeopatie pre medikov

V rámci vzdelávania v homeopatii otvárame od roku 2013 pravidelne v októbri nový ročník dvojsemestrálneho štúdia základov homeopatickej liečby, ktoré je určené pre študentov medicíny.

Štúdium sa skladá z ôsmich víkendových seminárov. Semináre základného kurzu prebiehajú v Bratislave.

Hlavnými predmetmi sú teória homeopatie, homeopatická materia medika, terapeutické indikácie a živé vyšetrenie s analýzou prípadu.

Študentom budú predstavené najčastejšie používané homeopatické lieky v klinickej praxi, ich využitie pri terapeutických indikáciach v rôznych odboroch medicíny (gastroenterológia, dermatológia, reumatológia, gynekológia, neurológia, ORL, pediatria). Súčasťou výučby je praktické vyšetrenie homeopatického pacienta pod vedením lektora a spoločná analýza prípadu.

Každý zo seminárov prebieha v sobotu od 9.00 do 17.00.

Cena víkendového semináru je 30,- eur.

Prihlášky a bližšie informácie: wagner@homeopaticka-liecba.sk