Prvá návšteva s vyšetrením

vrátane ordinovaných liekov

 

70,- eur

 

dĺžka návštevy je individuálna, priemerne 1,5 hodiny

___________________

Ďalšie návštevy

vrátane ordinovaných liekov

 

30,- eur

 

dĺžka návštevy je približne 1 hodina

___________________

Vyšetrenie akútneho ochorenia

odporúčanie liekov

 

30,- eur

 

dĺžka návštevy je približne polhodina