Profil

V oblasti homeopatickej medicíny mám odbornú prax v trvaní viac ako 17 rokov. Som členom Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti SLHS. V ordinácii sa venujem liečbe detí aj dospelých pacientov.

Medicínske vzdelanie som získal na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

K ďalšiemu odbornému vzdelaniu patrí:

• kontinuálne nadstavbové vzdelávanie v klasickej homeopatii
• 4-ročné štúdium na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie, SAKH (diplom 2010)
• 2-ročné štúdium CEDH, homeopatické vzdelávanie pre lekárov, Boiron (diplom 2006)
• elektroakupunktúrna diagnostika (diplom 2004)
• štúdium kórejskej akupunktúry (diplom 2003)

Venujem sa tiež publikačnej činnosti v niekoľkých časopisoch a nadstavbovému vzdelávaniu lekárov v klinickej homeopatii.