Liečba

Homeopatia je regulačná medicína, ktorá stimuluje reakčné schopnosti organizmu tak, aby sa zbavil ochorenia vlastnými silami a prirodzenou cestou.

Pomocou homeopatie je možné úspešne vyliečiť široké spektrum zdravotných problémov. Terapeutické ovplyvnenie a vyliečenie konkrétneho ochorenia vyžaduje rôzne dlhý čas. Pomocou homeopatie môžeme liečiť všetky ochorenia, pri ktorých organizmus dokáže vlastnými silami vytvoriť reakciu na liek. Ide o 70 – 80 % akútnych a chronických ochorení. Homeopatické lieky môžu užívať aj ľudia trpiaci cukrovkou, pretože obsah cukru, ktorý obsahujú nepresahuje množstvo, ktoré treba zohľadniť pri liečbe inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami.

Pri liečbe akútnych ochorení sú pre výber lieku dôležité zmeny, ktoré pacient na sebe pozoruje, odkedy ochorel. Zaujíma nás lokálny nález, napr. charakter bolesti a okolnosti, ktoré ho ovplyvňujú.

Pri liečbe chronických ochorení je postup komplikovanejší, pretože je potrebné nájsť individuálny, hlboko pôsobiaci liek. Do úvahy berieme okrem ochorenia aj ďalšie charakteristiky pacienta, jeho osobnosť a životnú situáciu, v ktorej zdravotný problém pacienta zastihol. Základnú vyšetrovaciu metódu predstavuje homeopatický rozbor osobnosti.