Vyšetrenie

K návšteve Ordinácie klasickej homeopatie nie je potrebné doporučenie iného lekára, v každom prípade však privítam všetky dokumenty, ktoré máte k dispozícii.

Termín homeopatického vyšetrenia je možné dohodnúť na telefónnom čísle uvedenom v časti Kontakt. Vzhľadom na časovú náročnosť vyšetrenia sa termíny objednávajú jeden až dva týždne vopred. V prípade nutnosti sa samozrejme snažíme vyjsť pacientovi v ústrety a nájsť individuálny termín.

Vstupná návšteva s vyšetrením trvá približne 1,5 hodiny. Základom je homeopatický rozhovor, v rámci ktorého pozorne počúvam to, čo mi pacient hovorí. Počas rozhovoru podrobne rozoberieme jednotlivé zdravotné problémy, okolnosti, ktoré k nim viedli, aj súvisiace pocity. Kľúčom k rozpoznaniu príčiny vzniku zdravotných problémov je v mnohých prípadoch homeopatický rozbor osobnosti.

Informáciam získaným pri vstupnom vyšetrení sa venujem aj po jeho skončení a hľadám pre odobraný prípad najvhodnejší homeopatický liek. Preto sa často stáva, že homeopatický liek nedostane pacient do rúk hneď, ale s odstupom niekoľkých dní.