Zásady ochrany osobných údajov

Obsah a účel

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov, ktoré nám poskytujú návštevníci webových stránok www.homeopaticka-liecba.sk. Účelom tohoto dokumentu je oboznámiť vás s vašimi právami a poskytnúť informácie o tom, čo budeme s vašimi osobnými údajmi robiť.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej legislatívy:
– Zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.05.2018 tzv. GDPR
– Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/680

Aké osobné údaje spracovávame?
– meno a priezvisko
– kontaktný e-mail
– telefónne číslo
– IP adresu a cookies
Nespracúvame tzv. citlivé osobné údaje.

Ako osobné údaje získavame?
– pri  prezeraní našich webových stránok spracovávame vašu IP adresu a cookies
– v prípade vyplnenia objednávkového formulára spracovávame poskytnuté meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a IP adresu
– okrem uvedených spôsobov môžeme spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, e-mailom a podobne.

Účely spracúvania osobných údajov:
– zabezpečenie vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou pri poskytovaní služieb
– dohodnutie osobných stretnutí
– vytvorenie fyzickej a elektronickej zložky dotknutej osoby
– archivácia

Prevádzkovateľ zároveň podľa § 19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:
– dotknutá osoba môže súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý udelila prevádzkovateľovi vyplnením a odoslaním elektronického kontaktného formulára kedykoľvek odvolať
– prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 2 rokov od ukončenia spolupráce za účelom archivácie
– dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov
– dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
– dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov
– dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné
– prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. V prípade, ak by dotknutá osoba neposkytla vyššie uvedené osobné údaje, prevádzkovateľ by jej nebol schopný adekvátne poskytnúť objednané služby
– v prípade, ak má dotknutá osoba za to, že je podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutá na svojich právach, má právo podať na Úrade na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania v podľa § 100 citovaného zákona
– prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Dotknutá osoba odoslaním elektronického objednávkového formulára vyhlasuje, že prevádzkovateľ si splnil svoju informačnú povinnosť a v jasnej a zrozumiteľnej forme ju informoval o jej právach súvisiacich so spracúvaním jej osobných údajov.

 

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.